Safer Together

Leading the way


Leiders hebben een sleutelrol te spelen bij het begrijpen van de kritische veiligheidsrisico's waarvoor zij verantwoordelijk zijn en om ervoor te zorgen dat hun teams hun veiligheidsverantwoordelijkheden begrijpen.  Programma's voor leiderschapsontwikkeling helpen leiders om een duidelijke veiligheidsvisie te ontwikkelen en om het belang van een veiligheidscultuur op het werk voortdurend te versterken voor werknemers en aannemers. Door middel van een zorgcultuur zorgen dat medewerkers gemotiveerd zijn om op hun best te presteren en op een veilige manier kwaliteitswerk te leveren.


SAVING LIVES !


kritische, gouden of Life saving rules 


De regels geven een indicatie van risicovolle activiteiten en verschaffen een kader en richtlijnen voor een veilige manier van werken.